دولت مصر با تغییرات گسترده مواجه شده و ۱۰ وزیر جدید کابینه در مقابل رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، کابینه دولت مصر با تغییرات گسترده مواجه شده و ۱۰ وزیر جدید کابینه این کشور منصوب شدند. «شریف اسماعیل» نخست وزیر مصر صبح امروز (چهارشنبه) نتیجه تغییرات در کابینه و اسامی وزیران جدید را به «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر تقدیم کرد.

طبق این گزارش، «جلال السعید» به عنوان وزیر حمل و نقل، «دالیا خورشید» به عنوان وزیر سرمایه گذاری، «خالد العنانی» به عنوان وزیر آثار باستانی، «عمرو الجارحی» به عنوان وزیر اقتصاد، «یحیی راشد» به عنوان وزیر گردشگری، «محمد عبدالعاطی» به عنوان وزیر آبیاری، «محمد محمود سعفان» به عنوان وزیر کار، «اشرف محمود قدری» به عنوان وزیر بخش کسب و کار، «محمد حسام احمد» به عنوان وزیر دادگستری و «شریف فتحی» به عنوان وزیر هواپیمایی انتخاب شدند.

این وزرا امروز چهارشنبه در مقابل عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و با حضور «شریف اسماعیل» نخست وزیر این کشور سوگند یاد کردند.