پرونده حمله نیروهای حکومتی نیجریه به منزل شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان این کشور و کشتار صدها تن از آنان، به دادگاه کیفری بین المللی واگذار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ کمیته اسلامی حقوق بشر در انگلیس، سه شنبه شب اعلام کرد: در فاصلۀ روزهای ۱۲ تا ۱۴ دسامبر گذشته، نیروهای امنیتی نیجریه، مرتکب “جنایت ضد بشریت” شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است که نیروهای نیجریه ای با حمله به منزل شیخ زکزاکی و حسینیۀ بقیه الله، ۲۱۷ تن را کشته و صدها نفر دیگر را زخمی و ۲۱۹ شخص را نیز بازداشت کردند و علاوه بر آن، در این ماجرا، ۴۸۲ نفر مفقود الاثر شدند.

کمیته اسلامی حقوق بشر در انگلیس خاطر نشان کرد که پرونده این ماجرا، با استناد به گواهی شاهدان عینی تهیه؛ و به دادگاه کیفری بین المللی واگذار شده است.