تیپ انصار المرجعیه به دولت عراق ۳۰ روز مهلت داد تا عملیات آزادسازی فلوجه را آغاز کند؛ چرا که در غیراین صورت این تیپ از پست‌های بازرسی اطراف فلوجه عقب‌نشینی خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ تیپ انصار المرجعیه در بیانیه ای تاکید کرد که ۳۰ روز به دولت مهلت می دهد تا عملیات آزادسازی فلوجه را آغاز کند و در غیراین صورت از پست های ایست بازرسی اطراف فلوجه عقب نشینی خواهد کرد.

انصار المرجعیه افزود: حضور تعداد زیادی از سرکردگان داعش در فلوجه خطری برای پایتخت به شمار می آید.

به نوشته السومریه نیوز، انصار المرجعیه با بیان اینکه برخی توافقات سیاسی آمریکایی وعربی مبنی بر دست کشیدن از آزادی فلوجه، با اطلاع دولت عراق وجود دارد، تاکید کرد که مجاهدان نمی توانند از یک سو گرفتار داعش و از سوی دیگر گرفتار داد و ستد های سیاسی باشند.

شورای استان الانبار روز سه شنبه با تاکید بر این که اوضاع انسانی مردم محاصره شده فلوجه به سبب نبود مواد غذایی و دارویی بسیار وخیم است، از حیدرعبادی نخست وزیر عراق خواست تا هرچه سریعتر برای آزادی فلوجه و یا گشودن گذرگاه هایی برای رساندن کمک ها به غیرنظامیان اقدام کند.