کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا که قضیه صحرای غربی را بررسی می‌کند، دولت مغرب را اشغالگر معرفی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ جلسۀ این کمیسیون در سایه تشدید بحران صحرای غربی میان کشور مغرب و سازمان ملل متحد برگزار شد.
این کمیسیون در صورتجلسۀ خود نوشت: مغرب به اشغال اراضی صحرا ادامه می دهد، در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل این موضوع را به رسمیت نمی شناسد و تعدادی از ناظران حقوق بشر نیز در این باره ابراز نگرانی کرده اند.
این سند می افزاید: مغرب حقوق طرفداران جبهه پولیساریو از اهالی صحرا را رعایت نمی کند و ضمن جلوگیری از ایجاد جمعیت های حقوق بشری و سیاسی، اهالی این منطقه را به مدت طولانی بازداشت می کند.
نشریات مغرب این ادعاهای آمریکا را آکنده از دروغ توصیف می کنند.
جبهه پولیساریو موفق شده نظر مثبت تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات کنگره را جلب کند و در مقابل، دولت آمریکا از پیشنهاد مغرب برای خودمختاری اهالی صحرای غربی استقبال کرده است.

“صحرای غربی” بخشی از کشور کنونی مغرب یا “مراکش” است که ۲۶۶۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد و در جنوب مراکش واقع شده و مورد اختلاف میان جبهه پولیساریو و دولت مغرب است. پولیساریو که در سال ۱۳۵۲ ش. تشکیل شده، به طور یک طرفه این منطقه را مستقل و تحت حاکمیت خود اعلام کرده و اکنون سازمان ملل و آمریکا هم برای تجزیۀ یکی دیگر از کشورهای بزرگ اسلامی، با این جبهه همصدا شده اند و دولت مغرب را اشغالگر می نامند.