اعضای پارلمان انگلستان به نفع لایحه پایان عضویت در اتحادیه اروپا و آغاز روند انتقال قوانین از قالب اتحادیه به قالب بریتانیا، رای دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فرانس پرس، اعضای پارلمان انگلستان امروز سه شنبه به نفع لایحه لغو عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا (برگزیت) رای دادند.

این رای گیری حاصل جدالی ۱۳ ساعته بود که در نهایت با نسبت آراء ۳۲۶ به ۲۹۰، به نفع لایحه ای پایان یافت که قانون ۱۹۷۲ مبنی بر عضویت در اتحادیه اروپا را لغو می کند. به این ترتیب، انگلستان از این پس باید مطابق با قانون اساسی خود و نه اتحادیه اروپا عمل کند – اقدامی که حدود ۱۲ هزار قانون را تحت الشعاع قرار می دهد.

«ترزا می» نخست وزیری انگلستان نیز تصمیم پارلمان را تاریخی توصیف کرد و از این لایحه به عنوان عامل محرک در پیشبرد مذاکره با اتحادیه اروپا نام برد.

با این حال، اپوزیسیون انگلستان می گوید لایحه تسهیل انتقال قوانین از قالب اتحادیه اروپا به قالب بریتانیا، بیش از پیش قدرت اجرایی دولت لندن را افزایش داده و به خودکامگی منجر می شود.