آیت الله اراکی و ماهر حمود، از علمای اهل سنت طی ملاقاتی ضمن محکومیت شدید کشتار مسلمانان بر ضرورت ورود و چاره اندیشی علمای جهان اسلام برای جلوگیری از ادامه این کشتار وحشیانه تأکید کردند.

به گزارش پرس شیعه، شیخ ماهر حمّود از علمای طراز اول اهل سنت و دبیرکل مجمع جهانی اتحادیه علمای مقاومت پیرامون کشتار مسلمانان میانمار با آیت الله اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در کشور لبنان دیدار و گفتگو کرد.

این دو عالم دینی برگزار شد، در این دیدار ضمن محکومیت شدید کشتار مسلمانان بر ضرورت ورود و چاره اندیشی علمای جهان اسلام برای جلوگیری از ادامه این کشتار وحشیانه تأکید کردند.

آیت الله اراکی و ماهر حمود، در این دیدار اقدامات دولت میانمار را کاملا وحشیانه و غیر انسانی دانستند و تأکید کردند که دولت میانمار باید منتظر عواقب این وحشیگری باشد و تمامی کشورهای اسلامی جهان سریعاً برای مبارزه با این کشتار یک صدا شوند.