شاخه پارلمانی حزب عدالت و توسعه که حزب حاکم در مغرب است، پیش نویس قانونی را ارائه کرده که بر اساس آن خرید و فروش و مصرف قلیان ممنوع شود.

به گزارش پرس شیعه؛ این طرح برای خرید و فروش قلیان مجازات حبس از یک تا ۵ سال و برای مصرف آن حبس از ۶ ماه تا ۲ سال را خواستار شده است.
همچنین بر اساس این طرح علاوه بر حبس، جریمۀ مالی از ۲۰ تا ۵۰ هزار درهم برای خرید و فروش، و از ۱۰ تا ۲۰ هزار درهم برای مصرف قلیان در نظر گرفته خواهد شد.
پیشنهاد کنندگان طرح خاطرنشان می کنند که توتون قلیان با مواد سمی و خطرناک مخلوط می شود که برای سلامتی مضر است.
مردم مغرب زیاد از قلیان استفاده نمی کنند و قهوه خانه های معدودی آن را ارائه می کنند. در این کشور هنوز قانونی درباره استفاده از این نوع دخانیات وجود ندارد و برخی مغازه ها آن را به فروش می رسانند.