وزارت خزانه‌ داری آمریکا ۶ شرکت ایرانی و خارجی و ۲ تبعه انگلیس را به اتهام همکاری با هواپیمایی ماهان و برنامه موشکی ایران تحریم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، وزارت خزانه داری آمریکا روز پنج شنبه اطلاع داد که مقامات آمریکا تحریم های جدیدی بر علیه دو شهروند بریتانیا و شش شرکت در رابطه با رژیم تحریمی ضد ایران برقرار کردند.

مطابق با این اطلاعات جفری اشفیلد و جون میدوس شهروندان انگلیس در « فهرست سیاه» وارد شدند. به علاوه ۲ شرکت در انگلیس، دو شرکت در امارات متحده عربی و دو شرکت ایرانی با نام‌های صنایع شهید موحد و صنایع شهید نوری، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌‌اند.

AIRCRAFT و AVIONICS و PARTS & SUPPORT LTD и AVIATION CAPITAL SOLUTIONS LTD و GRANDEUR GENERAL TRADING و HSI TRADING FZE نام شرکت های خارجی ثبت شده در فهست تحریم ها هستند.

بیشتر این شرکتها به دلیل ارتباط با شرکت ایرانی «ماهان ایر» تحت تحریم قرار گرفتند. شرکت ماهان در سال ۲۰۱۱ به اتهام کمک به سپاه قدس و بر اساس دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ تحریم شد.