عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: دغدغه رهبر معظم انقلاب این است که مبادا به دلیل تحولات و شرایط، شاخص های انقلاب کمرنگ شود، اگر می خواهیم انقلاب بماند حوزه باید آن را تغذیه کند.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام والمسلمین محمود عبداللهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دبا اشاره به هشدار رهبر معظم انقلاب نسبت به تضعیف تفکر انقلابی در حوزه علمیه گفت: از گفتار رهبر معظم انقلاب و حضرت امام مشخص است که اگر ما بخواهیم رابطه حوزه و انقلاب را بیان کنیم کنیم، حوزه مادر و پایگاه انقلاب بوده است.

وی افزود: حضرت امام که مؤسس انقلاب بوده و آن را مدیریت کردند برخاسته از حوزه بودند، خود ایشان به تنهایی نبودند بلکه امام با لحاظ ارتباط با حوزه و همراهی علما و فضلای حوزه انقلاب را به ثمر رسانده است، در سال ۴۲ اساتید و طلاب حوزه با نشاط حرکت انقلابی را همراهی می کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با بیان این که طلاب و فضلا در طول انقلاب منتشر کننده گفتارهای حضرت امام بودند، اظهار داشت: جایگاهی که امام داشتند به لحاظ یک مرجع حوزوی و عالمی برخاسته از حوزه علمیه بوده است.

وی ادامه داد: پس از انقلاب نیز حوزه و علما بودند که بنیانگذار انقلاب را همراهی کردند پس از ارتحال حضرت امام نیز اینگونه بوده است؛ بنابراین حوزه باید شاخص ها و معیارهای انقلاب را که همان مبانی دینی است حفظ کند.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی با بیان این که بر اساس دیدگاه ما اسلام جدای از سیاست نیست، ابراز داشت: سیاست ما عین دین و دین ما عین سیاسیت است، از این رو اگر قرار است انقلاب حفظ شود باید ارتباطش با حوزه و رحانیت مصون باشد.

وی عنوان کرد: حوزه باید انقلاب و نظام را تغذیه کند، حفظ شاخص های انقلاب و احساس مسؤولیت نسبت به آن بسیار مهم است، یکی از شاخصه های مهم انقلاب اسلامی استکبار ستیزی است؛ حضرت امام با پرچم مبارزه با استکبار جهانی، ضد ظلم و حمایت از مستضعفین قیام را آغاز کردند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: دغدغه رهبر معظم انقلاب این است که مبادا به دلیل تحولات و شرایط، شاخص های انقلاب کمرنگ شود، اگر می خواهیم انقلاب بماند حوزه باید آن را تغذیه کند؛ حوزه ای می تواند نظام و انقلاب را تغذیه کند که معارف اسلامی را به صورت جامع تبیین و ترویج کند؛ شکل جامع این است که به شاخص های انقلابی توجه شود.