در حالیکه این روزها اخباری درباره بحران مالی برخی روزنامه های لبنانی و احتمال تعطیلی آنها منتشر می شود، برخی روزنامه های مصری نیز با بحران مالی و شرایط دشوار مواجه شده‌اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های خبری عربی، روزنامه السفیر و «طلال سلمان» سردبیر آن اخیرا اعلام کرد که فعالیت این روزنامه و سایت اینترنتی آن از روز ۳۱ ماه جاری متوقف می شود و از سوی دیگر نشریه « اللواء» نیز با توزیع ابلاغیه ای در میان کارکنان آن که به امضای «صلاح سلام» رسیده است، از تمامی کارکنان این نشریه خواست تا چنانچه حاضر به ادامه کار در این شرایط دشوار و بحرانی نیستند، استعفای خود را از ابتدای روز ۱۵ ماه جاری اعلام کنند و این در حالی است که بحران مطبوعات به مصر نیز رسیده است.

بر اساس این گزارش، مطبوعات مصر با بحران واقعی مواجه هستند و این یک خبر تازه نیست و در همین راستا برخی روزنامه ها تنها به یک سایت اینترنتی تبدیل شده یا به انتشار هفتگی اکتفا کرده ، تعدادی از روزنامه ها نیمی از کارکنان خود را اخراج کرده اند، برخی دیگر پرداخت حقوق کارکنان خود را کاهش داده و یا به تعویق انداخته اند و کارکنان برخی از روزنامه ها و نشریات نیز مجبور شده اند برای تامین نیاز مالی خود به مشاغل دیگر روی آورند.

در پرتو بحران اقتصادی که مصر با آن مواجه است، تبلیغات و آگهی های روزنامه ای کاهش یافته و خسارت های زیادی به مطبوعات وارد آمد و در نتیجه مطبوعات مجبور شدند هزینه های خود را کاهش دهند و از همین رو به کاهش حقوق و مزایای کارکنان، متوقف کردن چاپ روزنامه ها و یا حتی تعطیلی کامل روی آورند و در این راستا با پیدایش روزنامه های الکترونیکی و مزایای مختلفی آن از جمله سرعت بالا و هزینه اندک آن، اکنون سرنوشت روزنامه های کاغذی در هاله ای از ابهام قرار دارد و احتمال توقف چاپ این روزنامه‌ها در آینده نزدیک وجود دارد.

در همین رابطه «لیلی عبدالمجید» رئیس سابق دانشکده مطبوعات دانشگاه قاهره گفت: همه روزنامه های چاپی در جهان با بحران مواجه هستند و برخی روزنامه‌ها به نسخه های الکترونیکی اکتفا کرده و برخی‌ها تعطیل شده‌اند و اکنون بحران به جهان عرب و مصر رسیده است.

وی افزود: علت مستقیم این مسئله بحران اقتصادی است که به کاهش تبلیغات و آگهی‌های روزنامه‌ای منجر شده است اما دلیل ریشه ای این قضیه به پیشرفت فنآوری و ارتباطات بازمی‌گردد به گونه ای که اخبار و اطلاعات بسیار سریع تر از روزنامه های چاپی انتقال می یابد و متاسفانه مطبوعات با این تحولات و سرعت همراه نشدند و خوانندگان نیز از مطالعه روزنامه‌های چاپی منصرف شدند.