کره شمالی در یک رزمایش با استفاده از مهمات جنگی به صورت نمادین به اقامتگاه رسمی رئیس‌جمهوری کره جنوبی حمله کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، رسانه های کره شمالی امروز از برگزاری یک رزمایش با مهمات جنگی در این کشور، شامل حملات شبیه سازی شده به اقامتگاه رسمی رئیس جمهور کره جنوبی ، با حضور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خبر دادند.

همزمان با تشدید تنشها میان دو کره ، خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز در تشریح جزییات این رزمایش اعلام کرد:‌ راکتها همچون صاعقه اهداف فرضی و شبیه سازی شده را در سئول هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری کره شمالی، تمرینات نظامی امروز بزرگترین تمرین از نوع خود بود و صدها نوع متفاوت از توپهای دوربرد در این رزمایش به کار گرفته شد و این تمرینات واکنش مستقیمی به رزمایش های آمریکا و کره جنوبی بود.

کره شمالی هشدار داده بود پایان رقت انگیزی در انتظار رئیس جمهور کره جنوبی خواهد بود و یگان های ارتش این کشور آمادگی دارندتا کاخ ریاست جمهوری را به دریایی از آتش و خاکستر تبدیل کنند.