کتاب منشور جامع همدلی و همزبانی در راستای تولید ادبیاتی روشن، پیرامون شعار سال ۱۳۹۴ مبتنی بر واکاوی منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در خصوص مفاهیم اصلی این شعار تدوین و منتشر شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۷۲ و به طور رسمی از سال ۱۳۷۸، هر سال را با یک شعار راهبردی نام‌گذاری نموده‌اند. این سنت بیش از هر چیز از آن جهت حائز اهمیت است که منجر به شکل‌گیری گفتگو و هم‌اندیشی در حوزه‌های مختلف اجتماعی پیرامون یک موضوع محوری و کلان می‌شود و نیروهای مختلف در کشور را به یک جهت واحد متوجه می‌کند. واکاوی و بسط مفاهیم تعیین شده در شعار سال، بسترساز تحقق این اهداف بلند خواهد بود.

کتاب حاضر موسوم به «منشور جامع همدلی و همزبانی» در راستای تولید ادبیاتی روشن و در دسترس، پیرامون شعار سال ۱۳۹۴، یعنی «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» مبتنی بر واکاوی منظومه فکری رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در خصوص مفاهیم اصلی این شعار، به کوشش پویش مردمی همپا متشکل از جمعی از دانشگاهیان، در ۹ فصل و ۱۴۹ ماده، تدوین شده است.

تمامی مواد منشور، برگرفته از مجموعه بیانات تفکیک شده رهبر معظم انقلاب مدظله العالی است که در کتابی تحت عنوان «رهیافتی بر همدلی و همزبانی دولت و ملت، مبتنی بر نظام بیانات رهبر معظم انقلاب» تدوین شده است.

واژه «دولت» در بیانات معظم‌له به دو معنا استخدام شده است: در معنای اول، دولت به معنای «جمیع کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی اعم از قوه مجریه است. در معنای دوم، دولت منحصرا به «قوه مجریه» اشاره دارد. تدوین‌کنندگان این منشور، در شعار سال جاری، معنای دوم را از واژه دولت استنباط کرده و به کار گرفته‌اند.

منظور از «ملت» در این منشور، آحاد مردم ایران فارغ از هر گرایش فکری، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

در منشور کنونی، واژه‌های «کارگزار» و «کارفرما» به ترتیب به جای واژگان «دولت» و «ملت» به کار رفته است. این انتخاب در وهله نخست، به دلیل استخدام این واژگان در اشارات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی به دولت و ملت و سپس به دلیل سهولت در انتقال مفاهیم موردنظر، صورت گرفته است.

این کتاب در ۵۶ صفحه و در ۹ فصل توسط «دبیرخانه پویش مردمی همپا» به چاپ رسیده و قیمت آن ۵ هزار تومان است.