متن طرح جایگزین همه‌ پرسی اقلیم کردستان عراق که‌ دیروز مسعود بارزانی در دیدار با نمایندگان سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا و فرانسه‌ دریافت کرده‌ بود، منتشر شد.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از رسانه‌ های اقلیم کردستان عراق، متنی ۶ بندی تحت عنوان “طرح جایگزین همه‌ پرسی اقلیم کردستان عراق” منتشر شد.

بر اساس این گزارش، سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا و فرانسه‌ اجرائی شدن این طرح را ضمانت کردند. بندهای این طرح به‌ شرح زیر است:

۱- عقب انداختن همه‌ پرسی اقلیم از طریق سازمان ملل و تحت نظارت  آمریکا، بریتانیا و فرانسه‌ انجام خواهد شد.

۲- مناطق مورد اختلاف مابین اربیل و بغداد همچنان در دست نیروهای پیشمرگ باقی خواهد ماند و تلاش خواهد شد به‌ اقلیم کردستان عراق ملحق شود.

۳- به‌ توافق رسیدن با بغداد، زیر نظر قدرت های جهان پیرامون بودجه‌، حقوق کارمندان اقلیم، نفت و پیشمرگان کرد.

۴- حقوق بیشتر از ۱۰۰ هزار نیروی پیشمرگ از طریق وزارت دفاع عراق پرداخت خواهد شد.

۵- بغداد حقوق نفتی منطقه‌ اقلیم کردستان عراق را خواهد پذیرفت و نفت کرکوک هم فعلا در کنترل اقلیم باقی خواهد ماند.

۶- شرکت دادن کردها در تمامی سطوح مدیریتی و دولتی عراق.

هنوز هیچ منبع رسمی این متن منتشر شده‌ را تائید نکرده‌ است. این در حالی است که لابی صهیونیستی با کمک جناح تندروی سنای آمریکا طی روزهای اخیر تمام تلاش خود را برای تقویت موضع بارزانی و تشویق وی به برگزاری همه پرسی بکار گرفته اند.

شایان ذکر است، امروز پارلمان کردستان عراق، دو سال بعد از تعطیلی، اولین نشست خود را برای بررسی این طرح برگزار خواهد کرد، اما جنبش تغییر تا این لحظه‌ آماده‌ نشده‌ است تا در این نشست حضور یابد