رژیم بحرین برای شصت و یکمین هفته متوالی مانع از برگزاری نماز جمعه در منطقه الدراز شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، رژیم بحرین برای  برای ۶۱ اُمین هفته متوالی این جمعه نیز از اقامه نماز جمعه شیعیان در منطقه الدراز محل سکونت آیت الله عیسی قاسم ممانعت بعمل آورد. از خرداد سال پیش الدراز در محاصره نیروهای امنیتی است.

امروز جمعه بیست و چهار شهریور نیروهای امنیتی آل خلیفه برای شصت و یکمین هفته متوالی به محاصره امنیتی منطقه الدراز و بیت آیت الله عیسی قاسم ادامه داده و از برگزاری مهمترین و بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین مانند هفته های گذشته ممانعت بعمل آوردند. نمازگزاران حاضر در مسجد که از اهالی منطقه اند در پی ممانعت از حضور دیگر نمازگزاران و امام جمعه، این هفته نیز به ناچار نماز را فرادا بجا آوردند.

رژیم بحرین با اقدام به سلب تابعیت و محاکمه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان و انقلابیون بحرین از ماه ژوئن سال گذشته میلادی (خرداد ۱۳۹۵) منطقه الدراز محل سکونت این عالم برجسته جهان اسلام را به محاصره امنیتی در آورده و با قرار دادن ایشان در اقامت اجباری، اقامه نماز جمعه شیعیان را نیز طی این مدت به توقیف در آورده و از ورود امام جمعه و نمازگزاران به مسجد امام صادق (ع) این منطقه ممانعت بعمل می آورند.

این در حالی است که نظامیان رژیم بحرین به نمادهای عاشورایی در شهرک کرزکان در غرب بحرین تعدی کردند و در حالی که بحرینی ها خود را مهیای احیای محرم می کنند، برخی از افراد که در حال نصب نمادهای عاشورایی بودند از سوی نظامیان رژیم بازداشت شدند.