رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیام هایی و با اشاره به حادثه امروز متروی لندن خواستار افزایش محدودیت ها در صدور ویزا برای افرادی که خواستار سفر به آمریکا هستند شد.

به گزارش پرس شیعه، «دونالد ترامپ» در این پیام ها که در توئیتر منتشر شده می نویسد: حمله دیگری در لندن توسط یک تروریست بازنده. اینها افرادی بیمار و دیوانه هستند که در کنار اسکاتلندیارد حضور دارند. باید فعال تر بود.

وی در پیام دیگری در این رابطه می نویسد: باید با ابزار قویتری با تروریست های بازنده مقابله کرد. اینترنت به عنوان مهمترین ابراز آنها در جذب نیرو مطرح است که باید آن را قطع کرد.

ترامپ همچنین در توئیت دیگری می نویسد: ممنوعیت سفر به آمریکا باید گسترده تر، سخت تر و مشخص تر شود اما احمقانه خواهد بود که از لحاظ سیاسی درست نباشد.