منابع عربستانی از شروع حرکت های اعتراضی در قالب جنبش ۱۵ سپتامبر در برخی مناطق این کشور خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، پایگاه العهد به نقل از کاربران توییتر در عربستان از برگزاری تجمع در برابر مجسد التقوی در عرعر از سوی طرفداران جنبش ۱۵ سپتامبر خبر داد.

منابع عربستانی هچنین به تظاهرات در برابر مسجد بنی مالک در جده از سوی طرفداران این جنبش اشاره کردند.

این در حالی است مقامات سعودی از شب گذشته دستگاههای امنیتی و نظامی خود را در حال آماده باش برای مقابله با حرکت های مردمی که امروز عربستان به دعوت تعداد زیادی از فعالان شبکه های اجتماعی شاهد آن خواهد بود، نگه داشته اند.