پارلمان کردستان عراق با برگزاری همه پرسی جدایی اقلیم کردستان در ۲۵ سپتامبر موافقت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه نیوز، پارلمان کردستان عراق که بعد از دو سال تعطیلی امروز تشکیل جلسه داده بود، با اکثریت آراء نمایندگان حاضر در جلسه با برگزاری همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق موافقت کرد.

فراکسیون های تغییر و الجماعه الاسلامیه با شرکت در جلسه پارلمان مخالفت کردند.

جلسه امروز پارلمان عراق به ریاست جعفر ابراهیم، نائب رئیس پارلمان و با حضور ۶۲ نماینده برگزار شد.