شاید لبنانی‌ها بیش از دیگر ملت‌ها قدر امنیت و آرامش را بدانند، چرا که سال های طولانی گرفتار جنگ داخلی بوده اند؛ و به همین دلیل یادمان صلح را هم با استفاده از سلاح های برجا مانده از آن دوره خونین ساخته اند.

این برج ۳۰ متری در مقابل وزارت دفاع لبنان در منطقه لیرزه در شرق بیروت برپا شده و برای ساخت آن، سلاح های سنگین و نیمه سنگین مورد استفاده در دوران تاریک جنگ داخلی از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ (۱۳۵۴ تا ۱۳۶۹) در بتون دفن شده اند.
این برج یادمان در سال ۱۹۹۵ تکمیل شد.

pressshia

pressshia