یکی از اعضای شورای همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق مدعی ضمانت از سوی سازمان ملل در لوای بند ۷ شورای امنیت شد.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از العربیه‌، هوشیار زیباری که‌ به‌ تازگی به‌ عضویت انجمن همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق منصوب شده‌ است، دیشب در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد: تاکنون چندین بار درخواست به‌ تعویق انداختن رفراندوم به‌ دست مسئولان اقلیم رسیده‌ اما قبول نشده‌ است، چون جایگزین ها در حد انتظار کردها نیست.

وی افزود: ۱۰ روز دیگر تا برگزاری رفراندوم باقی مانده‌ است و هئیت بلندپایه‌ کشورهای جهان جایگزینی دیگر به‌ مقامات کرد تحویل داده‌ اند. اما این جایگزین هم هیچ ضمانتی را در بر نمی گیرد، ضمانت باید نوشته‌ شده‌ و امضاء شده‌ باشد و از سوی شورای امنیت سازمان ملل به‌ رای‌گیری گذاشته‌ شود.

زیباری همچنین مدعی شد که‌ تائید این ضمانت باید زیر بند ۷ شورای امنیت انجام شود، اما جایگرین فعلی به‌ این نکات نپرداخته‌ است. تاکنون هیچ ضمانت رسمی و مکتوبی ارایه‌ نشده‌ است که‌ همه‌پرسی بر اساس آن به‌ تعویق افتد.

وی در پایان تاکید کرد که‌ رفراندوم در زمان خویش برگزار خواهد شد، اما پیشنهادات طرف بین المللی با دقت بررسی و جواب هم داده‌ خواهد شد.