یک روزنامه لبنانی گزارش داده که مقتدی صدر رهبر جریان صدر هفته گذشته در سفری چند روزه وارد لبنان شده و احتمالا با سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «النهار» لبنان، مقتدی صدر دو روز پیش در سفری چند روزه وارد لبنان شده است.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده که مقتدی صدر در ضیافت و میزبانی حزب الله لبنان قرار داد و قرار است در این سفر دیدارهای متعددی داشته باشد.

النهار گزارش داد با توجه به اینکه مقتدی صدر از خانواده صدر و شرف الدین است و ریشه این خانواده به لبنان باز می گردد، رهبر جریان صدر عراق روز پنجشنبه گذشته به شهرک «شحور» در شهر صور سفر کرده و دیدارهای خانوادگی داشته است.

ناظران معتقدند که مقتدی صدر احتمالا با سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله لبنان نیز دیدار خواهد کرد و موضوع این دیدار روابط صدر با ایران و نزدیک شدن او به عربستان خواهد بود.