دولت اسلام آباد خواهان پایان فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در منطقه کرم ایجنسی در نزدیکی مرزهای این کشور با افغانستان شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آوا، سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که دولت اسلام آباد از آن‌ها تقاضا کرده‌است که فعالیت خود را در منطقه کرم ایجنسی یکی از مناطق قبایلی شیعه نشین در نزدیکی مرز افغانستان متوقف سازد.

سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که این اقدام اسلام آباد عملیات ۱۴ ساله این سازمان در کرم ایجنسی را پایان می‌بخشد.

منطقه کرم ایجنسی در چند سال اخیر شاهد ده‌ها حمله شبه نظامیان بر اقلیت شیعه بوده‌است.

پزشکان بدون مرز در هماهنگی با دوبیمارستان دولتی در این منطقه خدمات بهداشتی ارائه می‌کرد.

گفتنی است با پایان فعالیت این سازمان بی طرف بین المللی، فشار ها بر اقلیت شیعه این منطقه که همواره در معرض کمبود امکانات و تبعیض و همچنین ظلم گروه های تروریستی قرار داشته اند، افزایش می یابد.