دادگاه استیناف قاهره حکم حبس «محمد مرسی» رئیس جمهوری مخلوع مصر در پرونده جاسوسی برای دستگاههای خارجی را لغو کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «بوابه فیتو»، حکم حبس محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر در پرونده جاسوسی برای دستگاه های خارجی لغو شد.

بر اساس این گزارش، دادگاه استیناف حکم برائت مرسی در پرونده مذکور را صادر کرد. بدین ترتیب محکومیت حبس ۱۵ ساله مرسی در این پرونده ملغی شد.

در حال تکمیل …