فراخوان دریافت مقاله نشریه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی اصولی» اعلام شد.

به گزارش پرس شیعه، اولویت های دریافت مقالات به این شرح اعلام شده است:

فلسفۀ فقه و اصول فقه؛ به خصوص: ساختار و روابط درونی اصول‌فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول‌فقه

فقه و اصول‌فقه مقارن؛ به ویژه: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن

فقه فرهنگ و تمدن؛ با تأکید بر: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی

تذکر: صرفاً مقالاتی دریافت و ارزیابی می‌شود که مطابق «ضوابط مقالات» تدوین و ارسال شده باشد.

اطلاعات بیشتر در سایت http://jostar-fiqh.maalem.ir/ آمده است.

اعضای هیات تحریریه این نشریه را مجتبی الهی خراسانی، محمدحسن حائری، سید عباس صالحی، سعید ضیایی فر، ابوالقاسم علیدوست، احمد مبلغی، مهدی مهریزی و حسین ناصری مقدم تشکیل می دهند.

نقل و اقتباس از مقاله‌های فصلنامه، با ذکر منبع آزاد است.