یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که توافقات مربوط به مناطق کاهش تنش در این کشور به هیچ عنوان به حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه مشروعیت نمی بخشد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد:بنا به تعهد دولت سوریه مبنی بر همکاری مثبت با هر طرحی که به یک راه کار در خصوص سوریه و توقف خونریزی در این کشور و کاهش دردهای مردم منجر شود دمشق در نشستهای ششگانه آستانه تاکنون به صورت مثبت و با روی گشاده شرکت کرده است و اسناد و توافقات صادره از سوی این نشست ها به ویژه توافقات مربوط به مناطق کاهش تنش با رایزنی میان دولتهای سوریه و روسیه و ایران صورت گرفت.

وی در ادامه افزود: توافقات مربوط به مناطق کاهش تنش به هیچ عنوان به حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه مشروعیت نمی بخشد و دمشق حضور این نیروها را نامشروع و غیر قانونی می داند.

این منبع تاکید کرد: سوریه اعلام می دارد که توافق در خصوص استان ادلب یک توافق موقت با هدف بازگرداندن تحرک و پویایی به مسیر دمشق-حماه-حلب قدیم است که می تواند از دردها و رنجهای مردم سوریه کاسته و روند حمل و نقل را به سمت حلب و مناطق اطراف آن تسهیل بخشد دمشق در عین حال تاکید دارد که به هیچ عنوان از وحدت و استقلال و تمامیت ارضی سوریه عقب نشینی نخواهد کرد و به هیچ عنوان از جنگ با تروریسم و هدف قرار دادن آن در جای جای خاک این کشور دست بر نمی دارد.