با گذشت یک سال از حملات ددمنشانه سعودی ها به یمن این سئوال بزرگ را به وجود آورده است که آل سعود با گرسنه نگه داشتن یمنی ها و ادامه محاصره و کشتار مردم یمن به دنبال چیست.

به گزارش پرس شیعه؛ دخالت سعودی در امور یمن از حدود یکسال قبل بر پیچیدگی اوضاع یمن افزود. این دخالت سبب رنج های بی شمار ملت یمن شد و اقتصاد آن را به ویرانی کشاند و خرابی ها آبادی ها و شهرهای این کشور را به دنبال داشت به ویژه که جنگنده های سعودی همه زیر ساخت ها و تاسیسات نفتی را هدف قرار دادند.

سعودی با دخالت نظامی خود تلفات انسانی زیادی به بار آوردند و شماری زیادی از یمنی ها را به شهادت رساندند.

آنها همه مظاهر زندگی را در این کشور عربی نابود کردند. کشوری که خود بدون دخالت خارجی قادر به حل مشکلاتش بود. ریاض و همپیمانانش در کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام به خرید سلاح و مهمات آمریکایی و غربی و انباشتن آن در انبارهای تسلیحاتی خود کردند تا آن را علیه ملت یمن به کار گیرند.

تصور کنید اگر هزینه ای که صرف جنگ در یمن می شود صرف آبادانی یمن و دیگر کشورهای عربی فقیر می شد چه نتیجه ای به دنبال داشت. به طور حتم سبب توسعه و پیشرفت این کشورها می شد به ویژه که صدها میلیون دلار در این جنگ هزینه می شود.

به جای اینکه این هزینه ها صرف آبادانی و توسعه شود صرف خرید سلاح می شود تا یمنی ها به وسیله آن شهید شوند و شهرها و قصبات آنها نابود شود و اقتصادشان ویران شود و از سوی دیگر بازار تسلیحاتی غرب و آمریکا رونق پیدا کند. این گرمی بازار تسلیحاتی غرب به حساب ریختن خون عرب است.

اما با گذشت این مدت چه دستاوردی حاصل شده است؟ آیا مشکل یمن حل شده است؟ هرگز، نه تنها این مشکل کم نشده است بلکه بر پیچیدگی آن افزوده شده است. آیا ملت یمن از قتل و ویرانی و کشتار رها شده اند؟ هرگز. پس چرا سعودی ها اصرار به دخالت در یمن داشتند؟ به کدام مصلحت خون مردم یمن ریخته می شود و پول و توان انسانی و نظامی کشورهای عربی بر باد می رود؟ به کدام مصلحت یمن ویران می شود؟ به کدام مصلحت میلیاردها دلار از پول کشورهای عربی در جنگی که پیروز آن شرکت های تسلیحاتی آمریکایی هزینه می شود.
استفاده کننده اصلی از جنگ رژیم صهیونیستی که در کمال امنیت به سر می برد و کشورهای عربی درگیر بحران و جنگ هستند.

دخالت نظامی سعودی در یمن بخشی از توطئه های صهیونیستی-آمریکایی برای کاستن توان کشورهای عربی از نظر انسانی و اقتصادی و نظامی است تا این توان علیه رژیم صهیونیستی به کار گرفته نشود. رژیم صهیونیستی که روزانه فلسطینی ها را به شهادت می رساند و اراضی آنها و دیگر کشورهای عربی را اشغال کرده است و به سوریه و لبنان تعرض می کند و کسی هم به مقابله با آن بر نمی خیزد. رژیم صهیونیستی در سایه تشتت و مشکلات داخلی میان اعراب به اقدامات توسعه طلبانه خود در شهرک سازی و دیگر اقدامات جنایتکارانه ادامه می دهد.

به راستی سعودی با یورش به یمن منشور سازمان ملل را نقض کردند و قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتند و منشور اتحادیه عرب را لگدمال کردند و هم اکنون هم از اعزام نیروی زمینی به سوریه دم می زنند با این کارها به دنبال چه هستند؟

آیا سعودی ها خود را قیم کشورهای عربی می دانند تا در این کشور و آن کشور دخالت کنند؟ سعودی به دنبال براندازی حکامی هستند که حامی ملت و کشورشان در برابر توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرح های تجزیه طلبانه آنها در منطقه هستند.

آیا زمان آن فرا نرسیده که رژیم سعودی در سیاست های خود تجدید نظر کند و به جای به کارگیری نیروی نظامی از راهکارهای سیاسی استفاده کند به ویژه که این ماجراجویی ها به نفع رژیم صهیونیستی است.

چه زمانی مسئولان سعودی درس خواهند گرفت و در سیاست های خود که مشکلات فراوانی به وجود آورده و اختلاف میان کشورهای عربی را تشدید کرده، یمن و ملت آن را نابود کرده و سوریه سمبل پایداری در برابر رژیم صهیونیستی را هدف قرار گرفته است تجدید نظر خواهند کرد. سیاست های کنونی آل سعود فقط طرح های تجزیه طلبانه و فرقه گرایانه را دامن می زند. سعودی ها باید بدانند این سیاست ها راه به جایی نمی برد و رژیم صهیونیستی و آمریکا سرانجام به سراغ خود آنها می آیند.

به هر حال ادامه محاصره یمن لکه ننگی بر جامعه بین المللی است. این که آل سعود قرون وسطایی در سال ۲۰۱۶ یمنی ها را تحت محاصره قرار دهد مشابه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها در غزه است.

سازمان ملل کاری در قبال گرسنه نگه داشتن یمنی ها از سوی سعودی ها انجام نمی دهد. سازمان ملل کارنامه سیاهی در این زمینه دارد.

در این میان غربی ها که به عربستان سلاح می فروشند نیز در ویرانی و نابودی یمنی ها دخیل هستند. غربی ها علاوه بر اینکه سلاح سعودی ها را تامین می کنند در فراهم آوردن پوشش لازم برای جنایات سعودی ها نیز دخیل هستند. در این شعارهای غربی ها مبنی بر آزادی و دموکراسی یاوه و بیهوده است.

محاصره دریایی یمن با توجه به اینکه بیشتر مواد غذایی از معابر دریایی وارد یمن می شود فاجعه است به ویژه که بر اساس گزارش های سازمان ملل بیش از نیمی از مردم یمن از سوء تغذیه رنج می برند. سعودی ها همچنین آثار باستانی یمن را تخریب کردند آثار که برخی از آنها به عصر حجر و تمدن های قبل از اسلام مربوط می شد.