دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین به مناسبت سی و پنجمین سالگرد جنایت اردوگاه صبرا و شتیلا گفت: حقوق مردم فلسطین و قربانیان این جنایت هرکجا که باشند با گذشت زمان پایمال نخواهد شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از وفا، دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین روز شنبه به مناسبت سی و پنجمین سالگرد جنایت اردوگاه صبرا و شتیلا به دست رژیم صهیونیستی گفت: حقوق مردم فلسطین و قربانیان این جنایت ها هرکجا که باشند با گذشت زمان پایمال نخواهد شد.

گفتنی است که نظامیان صهیونیست ۱۶ سپتامبر تا ۱۸ سپتامبر (شهریور) ۱۹۸۲ میلادی، هزاران نفر از ساکنان دو اردوگاه فلسطینی صبرا و شتیلا را قتل و عام کردند.

جنایت صهیونیست ها و مزدورانشان علیه ساکنان اردوگاه صبرا و شتیلا ۳ روز پی در پی ادامه داشت و طی آن شمار زیادی زن ، مرد و کودک بی گناه که بیشتر آن ها فلسطینی بودند به شهادت رسیدند.