آیت الله اراکی دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان در کشور لبنان دیدار کرد.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله اراکی دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان در کشور لبنان دیدار کرد.

در این دیدار شیخ نعیم قاسم از فعالیت ها و تلاش های آیت الله اراکی و مجمع تقریب مذاهب اسلامی تشکر کرد و خواستار این شد که مجمع تقریب مذاهب اسلامی و حزب الله لبنان با یکدیگر تقاهم نامه ای را برای فعالیت های بیشتر دو جانبه امضا کنند.

آیت الله اراکی نیز در این دیدار از زحمات و تلاش های حزب الله لبنان در منطقه و همکاری این نهاد مقدس با مجمع جهانی تقریب تشکر کرد و از امضای تفاهم نامه بین دو طرف استقبال کرد.