اراک- معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: بسیاری از آسیب های فرهنگی همچون بدحجابی ناشی از عدم شناخت نسبت به فلسفه احکام دینی است و در این رابطه جامعه باید آگاه سازی شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، حجت الاسلام داود چمانی در گفت و گو با مهر، در رابطه با ضرورت وجود حجاب و عفاف در جامعه اسلامی، اظهار داشت: تمام دستورات و فرامین اسلام بر دو اصل حکمت و مصلحت استوار است و برای عمل به این احکام باید نسبت به آن ها معرفت و شناخت پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه چندین نکته در قرآن کریم در رابطه با عفاف و حجاب بیان شده که برخی از این موارد مردان را نیز شامل می شود، افزود: اولین دستور در سوره احزاب آمده و به مقوله گفتار پرداخته است که در گفتار باید عفیف و مراقب سخن خود باشیم، تاکیدات بعدی مربوط به لزوم رفتارهای اجتماعی صحیح است.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات استان مرکزی بیان داشت: تاکید بعدی قرآن در رابطه با نگاه است که مسلمان باید مراقب آن باشد و از سوی دیگر خودنمایی و جلوه گری را در نظر نامحرم نهی می کند.

چمانی خاطرنشان ساخت: در قرآن کریم تاکید صریح بر لزوم داشتن پوشش عفیف از سوی بانوان، در سوره های احزاب و نور آورده شده است که نشان از اهمیت این موضوع از نظر قرآن و اسلام دارد.

وی ادامه داد: همه فرامینی که باریتعالی صادر کرده بر اساس حکمت بوده و بی علت نیست، به همین دلیل در آموزه های روایی آمده است که اعمال ما باید بر اساس معرفت و شناخت باشد چراکه انجام عملی از روی آگاهی و ایمان بسیار ارزشمندتر است.

چمانی اذعان داشت: عمدتا کمرنگ بودن مبانی دینی در زندگی بعضی افراد که عفاف و حجاب نیز جزئی از آن است به دلیل عدم اطلاع و شناخت از حکمت و علت این فرامین است.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات استان مرکزی افزود: گاهی افراد مصلحت خود را نمی دانند اما خداوندی که خالق ما است برای رسیدن به مسیر سعادت و تکامل فرامینی را بر اساس ظرفیت وجودی ما صادر کرده است تا بتوانیم به تکامل و سعادت برسیم.

وی اظهار داشت: وجود عفاف و حجاب در جامعه از بسیاری آسیب های اجتماعی جلوگیری کرده و بنیان خانواده را صیانت می کند، البته این موارد به معنی مخالفت اسلام با حضور زنان در جامعه نیست اما این حضور و فعالیت باید ضابطه مند باشد.

چمانی گفت: البته باید توجه داشته باشیم که ضرورت رعایت عفاف و حجاب فقط مختص به بانوان نیست و مردان نیز بایستی عفیف باشند، همچنین حجاب تنها لباس بر تن کردن نیست و زنان ضمن این پوشش باید تقوا هم داشته باشند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات استان مرکزی تصریح کرد: علل بدحجابی مختلف است که ناآگاهی و عدم شناخت فلسفه حجاب، سستی ایمان به خدا و قیامت، عدم تربیت درست خانواده، خودنمایی و خودآرایی، ترویج مدگرایی، خودباختگی فرهنگی و گرایش به فرهنگ بیگانه از جمله این علت ها است که در این بین استفاده از ظرفیت رسانه ها، نقش مهمی در نهادینه سازی عفاف و حجاب در جامعه اسلامی دارد.

منبع؛ مهر