هزاران نفر از مردم بخش کاتالونیا اسپانیا با حضور در یک راهپیمایی گسترده، از ۷۰۰ شهرداری که به علت موافقت با برگزاری رفراندوم استقلال، از سوی دولت اسپانیا تهدید شده‌اند، حمایت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، دلیل این اعتراضات آن است که دولت اسپانیا که مقر ان در مادرید، پایتخت است، شهرداران کاتالونیا را تهدید کرده که اگر امکانات شهرداری را در اختیار برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه قرار دهند، ضمن توبیخ و احضار، اختیارات آنها در مصرف بودجه های دولتی سلب خواهد شد.

حدود ۷۰۰ نفر از شهرداران این منطقه پس از اعلام آمادگی برای برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا از اسپانیا، از سوی بازپرسان احضار شده اند و در صورت عدم حضور، ممکن است حکم بازداشت برای آنها صادر شود.

با وجود قسم خوردن مادرید برای متوقف کردن این همه پرسی که از نظر دولت اسپانیا غیرقانونی است، دولت محلی کاتالونیا گفته رفراندوم مطابق برنامه از پیش اعلام شده و با وجود شدت گرفتن سرکوب دولت مرکزی، برگزار خواهد شد.

دادگاه قانون اساسی اسپانیا که بالاترین نهاد قضایی این کشور هم هست، هفته گذشته رای پارلمان کاتالونیا برای برگزاری همه پرسی را غیرقانونی دانست و به پلیس و دولت اجازه داد همه پوسترها، صندوق ها و حتی تعرفه‌های همه پرسی را ضبط کند.