وضعیت جسمانی شیخ «مجید المشعل» و شیخ «حسن عیسی» از علمای بحرینی در زندان آل خلیفه پس از ۹ روز اعتصاب غذا رو به وخامت نهاده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه صوت المنامه، حال دو تَن از علمای بحرینی در بند آل خلیفه رو به وخامت نهاده است.

بر اساس این گزارش، وضعیت جسمانی شیخ مجید المشعل و شیخ حسن عیسی به دلیل اعتصاب غذا در زندان های آل خلیفه، وخیم شده است.

علمای بحرینی ۹ روز است که در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه نظامیان آل خلیفه در زندان، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.

طبق اعلام رسانه های بحرینی، به دلیل حملات وحشیانه گاه و بی گاه نظامیان بحرینی به زندانیان سیاسی از جمله علماء، نگرانی زیادی پیرامون وضعیت زندانیان وجود دارد.