قم – مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: سیاست‌ حوزه علمیه و نخبگان حوزه همسو با سیاست‌های نظام اسلامی در راستای ترغیب مردم به افزایش جمعیت است.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله علیرضا اعرافی در همایش حوزه علمیه و جمعیت که قبل از ظهر یکشنبه در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، با اشاره به نگاه و موضع فقه و اسلام در مقوله جمعیت و با بیان اینکه این موضع روشن است، گفت: از هر فقیهی در این رابطه سئوال شود پاسخ این است که از منظر عناوین اولیه تکثیر فرزند مستحب مؤکد است و ترغیب‌های متعددی در این زمینه در روایات آمده است.

وی ادامه داد: در منظر عناوین ثانویه که همان اهرم‌های کارساز فقه اسلام است، گاهی افزایش جمعیت و گاهی کاهش  آن با توجه به مسائل اجتماعی تصمیم سازی می‌شود.

رئیس شورای عالی هماهنگی نهادهای حوزوی افزود: همین احکام منجر شد در مقطعی نظام به نتایجی برسد که باید جمعیت کاهش یابد و امروز هم افزایش جمعیت و فرزندآوری مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه ترغیب به افزایش جمعیت در اسلام به دو گونه مستقیم و غیرمستقیم است، افزود: مجموعه آنچه در روایات و احکام‌ آمده جهت‌گیری به سمت اصالت خانواده، تکثیر و تربیت‌سازی است.

آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه امروز در جمع نخبگان حوزه با توجه به شرایط بیرونی و جهانی و تهدیدات موجود عناوین زیادی برای ترغیب به افزایش جمعیت وجود دارد، بیان کرد: عزت اسلامی و مخاطرات در برابر کشور و امت اسلامی همگی تأکید بر افزایش جمعیت دارد و موضع حوزه در این رابطه همراه با نظام اسلامی است.

وی در ادامه به مطالبات نهادهای حوزوی اشاره کرد و گفت: حوزه و دانشگاه و نهادهای مسئول موظفند مباحث تئوری و نظری را مورد توجه قرار دهند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: محور دوم در مقوله جمعیت ارائه یک الگوی فرهنگی است که آنچه در گذشته مطرح شده را اصلاح کند چون چندین دهه به سمت کنترل و کاهش بوده که باید تغییر کند.

وی ازدواج دیر هنگام، طلاق‌های آسان، تک فرزندی و بی‌توجهی به اصول خانواده را از عوامل مهم در کاهش جمعیت دانست و گفت: حوزه و دانشگاه و آموزش و پروش و نهادهای فرهنگی در این زمینه مسئولیت دارند.