دفتر رئیس جمهور سوریه، به طور تلویحی اخبار منتشر شده درباره اظهارات اخیر اسد و اشتباه توصیف کردن حمایت از جنبش حماس را تکذیب کرد.

به گزارش پرس شیعه از قول رئیس جمهور سوریه چنین نقل کرده بودند که «منحصر کردن قضیه فلسطین به حمایت از جنبش حماس، اشتباهی بوده که دولت سوریه مرتکب است».
روزنامه الاخبار در این باره نوشت: بشار اسد در دیدار با شرکت کنندگان در همایش “حمایت از مقاومت” در دمشق، منحصر کردن حمایت از قضیه فلسطین به جنبش حماس و خالد مشعل را اشتباه دولت سوریه نامید.
الاخبار به نقل از حاضران در آن دیدار مدعی شده که اسد خطاب به حاضران گفت: «از ابتدا اشتباه کردیم که تحت تاثیر رسانه ها، حمایت از قضیه فلسطین را به حمایت از حماس و خالد مشعل منحصر کردیم، در حالی که مردم فلسطین و قضیه فلسطین، تنها در یک مجموعه و یک گروه خلاصه نمی شوند… ما به آن عده از اعضای حماس که به مقاومت پایبند هستند، احترام می گذاریم، اما رهبران کنونی حماس با انگیزه های حزبی و طایفه ای، حامیان مقاومت را رها کردند؛ هرچند هنوز هم به انتفاضه مردم فلسطین و مبارزه جوانان و آزادگان فلسطینی امید بسیار داریم».

اما دفتر رئیس جمهور سوریه، سخنان منسوب به اسد در آن دیدار را تلویحا تکذیب کرد و در صفحه فیسبوک ریاست جمهوری نوشت: بار دیگر تاکید می کنیم که بیانات و موضع گیری های رئیس جمهور، باید رسماً از سوی نهاد ریاست جمهوری اعلام شود، نه به نقل از میهمانان و دیدارکنندگان؛ بنا بر این آنچه دیگران از رئیس جمهور نقل کنند، مورد تأیید نیست و از رسانه ها انتظار می رود با رعایت اصول حرفه ای در نقل سخنان رئیس جمهور، به گفته ها و ادعاهای مهمانان و دیدار کنندگان توجه نکنند.