مدارس دینی لکهنو که زیر نظر گروه برلوی ها اداره می شوند، تصمیم گرفتند که با گنجاندن درس احکام صحیح طلاق، دانش آموزان خود را با انواع طلاق ها و احکام آنها آشنا کنند.

به گزارش پرس شیعه، مدارس دینی لکهنو که زیر نظر گروه برلوی ها اداره می شوند، تصمیم گرفتند که با گنجاندن درس احکام صحیح طلاق، دانش آموزان خود را با انواع طلاق ها و احکام آنها آشنا کنند. این تصمیم پس از صادر شدن حکم دیوان عالی مبنی بر حذف سه طلاقه شفاهی، توسط درگاه علی حضرت اخذ گردید.

مفتی اعظم کفیل هشمی گفت: در کتاب مقدس مسلمانان قرآن مجید و احادیث دستوراتی مبنی بر سه طلاقه شفاهی وجود دارد، اما متاسفانه بسیاری از مسلمانان بعلت نداشتن آگاهی های لازم در مورد این گونه طلاق، آنرا به صورت اشتباه و زیاد استفاده کردند که همین امر باعث گردید که دیوان عالی کشور پس از بررسی های زیاد رای بر حذف آن صادر کند.

وی افزود: گنجاندن درس طلاق و احکام های مربوطه در مدارس دینی زیر نظر گروه برلوی باعث می گردد که همه دانش آموزان نحوه صحیح جاری کردن طلاق و احکام مربوطه آشنا گردند و دیگر آنان هیچگونه شک و تردیدی نسبت به طلاق ها نداشته باشند.

هم اکنون ۱۵۰ مدرسه دینی در شهر برلوی و در حدود ۱۵۰۰۰ مدرسه دینی در کل کشور زیر نظر درگاه علی حضرت قرار دارند.

احمد رضا خان فاضل برلوی ۱۹۲۱- ۱۸۵۶ در بایرلی در ایالت اتارپرادش متولد و در همان جا از دنیا رفت. او که به اعلی حضرت معروف بود، یک سنی حنفی ورهبر سنیان حنفی وبنیان گذار جنبش برلوی درجنوب شرق آسیا بود. رضا خان در مورد مباحث مختلف از جمله حقوق مذهب، فلسفه و علوم تا لیفاتی دارد. اودرتما می عمر خود به نگا شتن اشتغال داشت وحدود   ۱۰۰۰ اثر از او به جای مانده است.