با هماهنگی مرکز گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هفتمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و اتریش صبح روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه در محل این سازمان افتتاح می شود.

به گزارش پرس شیعه، دور هفتم گفت‌وگوی دینی ایران و اتریش با عنوان «‌انسان؛ طبیعت و آزادی» به ریاست ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور سید مصطفی محقق‌داماد، رییس گروه اسلام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، محمد راسخ، استاد فلسفه و حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سید حسن اسلامی‌اردکانی، رییس دانشکده و عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، عبدالرحیم گواهی، رییس مؤسسه پژوهشی ادیان جهان، یونس نوربخش، دین‌پژوه و دانشیار دانشگاه تهران و رییس پردیس (کمپوس) البرز دانشگاه تهران، علی مشهدی، دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم و از طرف اتریش نیز ادنان اصلان، رییس مؤسسه مطالعات اسلامی و استاد دانشکده مطالعات فلسفی و فرهنگی دانشگاه وین، ولفگانگ مولر فانک، استاد دانشگاه و عضو گروه مطالعات ادبیات تطبیقی و زبان اروپایی دانشکده مطالعات فلسفی و فرهنگی دانشگاه وین، استفان هامر، رییس گروه فلسفه حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه وین، جاکوب اچ. دایبل از دانشکده الهیات کاتولیک دانشگاه وین و انستیتو الهیات سیستماتیک و معارف، ماری لوئیزا فریک، استاد و رییس دانشکده فلسفه دانشگاه اینسبورگ، فلورین شوارتز، رییس انستیتو مطالعات ایرانی وابسته به آکادمی علوم اتریش، دنیز کوئیستوپ، نماینده وزارت کشور اتریش و اندیشمندان مسلمان و مسیحی، برگزار خواهد شد.

در این دور از گفت‌وگوها، محورهایی همچون «روابط انسان و طبیعت از دیدگاه قرآن مجید»، «دین و آزادی: رابطه‌ای دولایه‌»، «شبیه‌سازی انسانی و تغییر خلق خدا: بررسی یک استدلال»، «ملاحظاتی پیرامون انسان: طبیعت و آزادی»، «بنیان‌ها و نهادهای آموزش دین در جامعه ایران»، «طبیعت در تنگنای آزادی: تأملی بر ناسازوارگی مدرنیته و حقوق محیط زیست‌»، «‌آموزش مذهبی با تمرکز بر اسلام در اروپا»، «فلسفه بوم‌شناسی جهانی: اصل مسئولیت‌پذیری هانس جوناس»، «ذات انسان مسئول آزادی اوست»، « آزادی ـ انسان ـ طبیعت از دیدگاه جهانی پاپ فرانسیس»، «‌آیا انسان اجازه دارد در طبیعت‌اش دخالت نماید؟ دو نمونه مجوز قابل توجه و مرزبندی آنها» و «‌بررسی تطبیقی مقالات جدید در زمینه خلاق جهانی در دین کاتولیک ـ شیعه» بررسی می‌شود.

دور ششم گفت‌وگوی دینی ایران و اتریش تحت عنوان «همکاری اسلام و مسیحیت برای ارتقای جایگاه ارزش‌های انسانی، آزادی و عدالت» مهرماه سال ۱۳۹۴ در اتریش برگزار شده بود.