پروژه های متناسب با موضوع علوم شناختی در راستای ایجاد فرصت برای دیده شدن دستاوردهای دانشجویان، از سوی جامعه، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و صنایع، مورد حمایت قرار می گیرد.

به گزارش پرس شیعه، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی به منظور ایجاد فرصت برای دیده شدن دستاوردهای دانشجویان از سوی جامعه، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و صنایع، از برنامه‌های متناسب با این موضوع حمایت می‌کند.

از این رو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران اخیرا سازوکار جدیدی برای تعریف، اجرا و ارزیابی پروژه‌های دوره کارشناسی به همراه ایجاد فرصت برای دیده شدن دستاوردهای دانشجویان از سوی جامعه، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و صنایع تدارک دیده است.

براساس این برنامه، در هر ترم، دانشجویان کارشناسی، دفاع شفاهی از پروژه کارشناسی خود را در قالب ارائه پوستر برای داوران انجام می دهند. کلیه ارائه ها در قالب یک پوستر به شکل مرسوم در کنفرانس‌ها و در یک روز مشخص، «روزپروژه» انجام می شود.

در ادامه در روز پروژه، از کلیه اساتید، دانشجویان، صنایع مرتبط، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای شرکت در این برنامه و مشاهده  دستاوردهای پروژه‌های کارشناسی دعوت می‌شود.

در این راستا ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با حضور در نخستین مراسم «روز پروژه» در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران فعالیت‌های این ستاد را که مرتبط به ادامه روند پروژه‌های دانشجویان است، معرفی کرد.

با توجه به ارزیابی‌های علمی نمایندگان ستاد علوم شناختی، به ۵ پروژه برتر دانشجویان این دانشگاه مرتبط با علوم شناختی هدایا و لوح تقدیر اهدا شد.

همچنین در این برنامه بیش از۷۰ پوستر، از پروژه‌های دانشجویان کارشناسی این دانشکده ارائه شد. در این برنامه به پروژه هایی همچون طراحی و ساخت تعادل سازی بار برای محرک عمقی مغز آدیاباتیک با جریان ثابت، طراحی و پیاده سازی یک سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر یادگیری عمیق و طراحی و ساخت سیستم بی درنگ تشخیص استرس از سوی ستاد توسعه علوم شناختی جوایزی اهدا شد.