منابع اردنی از خارج شدن یک هواپیمای بوئینگ با ۱۲۶ مسافر از باند فرودگاه بین المللی ملک حسین در العقبه در جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، منابع اردنی از خروج یک هواپیمای این کشور با ۱۲۶ سرنشین از باند فرودگاه العقبه در جنوب این کشور خبر دادند.

این منابع بیان کردند: هواپیمای مذکور از نوع بوئینگ ۷۳۷ بود و پس از فرود آمدن در فرودگاه بین المللی ملک حسین در العقبه از باند خارج شد که آسیبی به مسافران و کادر این هواپیما وارد نشد اما خسارات مادی وارد کرد.

بر اساس این گزارش؛ هواپیما در ساعت هشت و نیم صبح در فرودگاه العقبه فرود آمد و این در جریان پرواز منظم میان امان-العقبه و قرار بود که پرواز این هواپیما به سوی دبی ادامه یابد. مسافران و کادر این هواپیما پس از تخلیه در هتل های العقبه اسکان داده شدند تا پرواز جایگزین آنها را به دبی منتقل کند.