اخوان المسلمین مصر به حکم صادره ضد رئیس جمهور معزول این کشور واکنش نشان داد و آن را حکمی سیاسی و باطل توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المرصد، طلعت فهمی سخنگوی اخوان المسلمین مصر به حکم صادره ضد محمد مرسی در موضوع جاسوسی برای قطر واکنش نشان داد.

وی افزود: هنگامی که ترازوی عدالت دچار اختلال می شود و وجدان قاضی از بین می رود و امنیتی نیست، دستگاه قضایی به حکم سیاسی روی می آورد و این محاکمه از اساس باطل است. درود بر مرسی قهرمان استوار.

شایان ذکر است که روز شنبه دادگاه تجدید نظر که بزرگترین دادگاه تجدید نظر مصر محسوب می شود حکم به زندان ابد ۲۵ سال برای مرسی و اعدام سه نفر دیگر در موضوع معروف جاسوسی برای قطر داده بود. محمد مرسی در ۵ موضوع محاکمه می شود نخست وادی النظرون، جاسوسی بزرگ، حوادث کاخ ریاست جمهوری و جاسوسی برای قطر و نیز اهانت به به دستگاه قضایی.