پروازهای مستقیم میان روسیه و عراق پس از گذشت سیزده سال از تعلیق آن امروز از سر گرفته شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، روسیه و عراق پروازهای مستقیم میان دو کشور را پس از ۱۳ سال از سرگرفتند.

این پروازها که از سال ۲۰۰۴ قطع شده بود با پرواز هواپیمای وابسته به خطوط هوایی عراق از فرودگاه بغداد در ساعت ۱۰:۳۱ صبح از سر گرفته شد. این پرواز در ساعت ۲:۱۹ به وقت محلی در مسکو بر زمین می نشیند.

منابع روسی در این باره اعلام کردند: این اولین پرواز است و اتباع روس می توانند با امنیت به عراق بروند.

به گفته این منابع؛ در کنار پرواز مسکو-بغداد، خط دیگری با بصره خواهد بود هنوز درباره از سرگیری پروازها از این خط توافقی به عمل نیامده است.

شایان ذکر است که روسیه پروازهای مستقیم به بغداد را در سال ۲۰۰۴ پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به حال تعلیق درآورد.