نخست وزیر ترکیه و سروزیر ایالت پنجاب پاکستان درباره روابط و همکاری های ترکیه با این ایالت دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در یک ضیافت نهار با «شهباز شریف» سروزیر ایالت پنجاب پاکستان که به ترکیه سفر کرده است، درباره همکاری های میان آنکارا با این ایالت گفتگو کرد.

نخست‌ وزیر ترکیه در جریان این دیدار اعلام کرد: هیچ قدرتی نمی‌تواند ارتباط پاکستان وترکیه را خدشه‌ دار کند.

«بنعلی ایلدریم» در ادامه افزود: سفر سروزیر ایالت پنجاب باعث استحکام بیشتر روابط اسلام‌آباد و آنکارا نیز خواهد شد.

بر این اساس، همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و دیگر موضوعات مرتبط با همکاری ترکیه با ایالت پنجاب پاکستان محورهای این گفتگو بودند.