منابع محلی از وقوع حادثه اسید پاشی به چهار گردشگر آمریکاییدر شهر مارسی خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ریانووستی، یک زن  با اسید به تعدادی از دختران گردشگر آمریکایی در شهر مارسی فرانسه حمله ور شد.

در پی این اتفاق چهار دختر گردشگر آمریکایی، مجروح شدند.

این حادثه در ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی در یک ایستگاه راه آهن رخ داده است.

مجروحان به بیمارستان منتقل شده اند و فرد مهاجم دستگیر شده است.

پلیس فرانسه تروریستی بودن این حادثه را رد کرد.