وزیر خارجه قطر باتاکید براینکه باید در برابر جریان هایی که در راستای گسترش تنفر و خشونت تلاش می کنند، ایستاد، گفت: جامعه بین الملل باید تدابیر لازم را برای مبارزه با پدیده تروریسم اتخاذ کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر در سخنان خود در کنفرانس اسلامی در نیویورک، تاکید کرد: ادیان از تروریسم مبرا هستند، اما افراد متعصب در هر کشوری حضور داشته و به تمام ادیان تعلق دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: تلاشهای زیادی برای نهادینه کردن گفتگو میان ادیان و فرهنگها به کار گرفته شده است. باید در برابر جریانهایی که در راستای گسترش تنفر و خشونت تلاش می کنند، ایستاد.

وزیر خارجه قطر با بیان اینکه گسترش خطابه هایی که تنفر ایجاد می کند باعث به وجود آمدن موج تندروی شده است، تصریح کرد: جامعه بین الملل باید تدابیر لازم را برای مبارزه با پدیده تروریسم اتخاذ کند. نمی توان اقدامات افراد گمراه را به ملتها و جوامع تحمیل کرد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در پایان گفت: ما از دولت آمریکا می خواهیم تا برای حل و فصل مساله فلسطین و پایان دادن به اشغالگری و ایجاد راه کاری براساس تشکیل دو دولت تلاش کند.