یک رسانه عرب زبان با اشاره به اینکه نیروهای سوریه دموکراتیک به ابزاری برای پیاده کردن خواسته های آمریکا در سوریه تبدیل شده اند، حق آزادسازی اراضی سوریه را مختص ارتش این کشور دانست.

به گزارش پرس شیعه، رای الیوم در مطلبی با اشاره به تحرکات کُردهای مورد حمایت آمریکا در دیرالزور ابتدا سئوالاتی مانند؛ ارتش سوریه نبرد را به شرق فرات کشانده و آماده مقابله با نیروهای سوریه دموکراتیک با حمایت هوایی روسیه است و آیا با مستشاران آمریکایی حامی این نیروها برخورد خواهند کرد؟ آیا شهرهای الرقه و دیرالزور میدان رویارویی پس از بیرون راندن داعش خواهد بود؟ را مطرح کرده و در ادامه آورده است: نیروهای سوریه دموکراتیک مورد حمایت آمریکا هستند و از سوی وزارت دفاع آمریکا آموزش و تجهیز شده اند و دیگر اینکه تلاش این نیروها بر استیلا بر دیرالزور و الرقه در رقابت با ارتش سوریه تلاش و تحرکی غیرقانونی است زیرا شبه نظامیان غیرقانونی هستند و حاکمیت سوریه را به نفع طرح های غربی و آمریکایی مورد تعدی قرار داده اند.

این رسانه در ادامه می نویسد: نمی دانیم که علت حرکت نیروهای سوریه دموکراتیک به سوی شهر دیرالزور چیست و چرا به ابزاری در دست آمریکا برای اجرای خواسته های خصمانه آمریکا در سوریه تبدیل شده اند؟ دیرالزور شهری سوری است همانطور که الرقه شهری سوری است و حاکمیت آن به دولت مرکزی سوریه در دمشق مربوط می شود و حق ارتش سوریه که دست به عملیات برای آزادسازی آن بزند.

رای الیوم نوشت: بثینه شعبان مشاور بشار اسد رئیس جمهور سوریه تاکید کرده است که ارتش سوریه با هر نیرویی از جمله نیروهای مورد حمایت آمریکا برای بازپس گیری سیطره کامل بر کشور خواهد جنگید.

این رسانه در ادامه آورده است: ارتش سوریه حق دارد که در مناطق شرقی رود فرات دست به پیشروی بزند و هیچ نیرویی نباید در مسیرش قرار گیرد تا مانع تسلط بر این اراضی که در راستای طرح تجزیه طلبانه آمریکا از سیطره آن خارج شده است، شود. نیروهای سوریه دموکراتیک کُردی باید بدانند که این حمایت نظامی آمریکا زمان زیادی به درازا نخواهد کشید. سرنوشت این نیروها بهتر از نیروهای بیداری که ژنرال دیوید پترائوس آمریکایی در عراق در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ ایجاد کرد و به محض پایان نقش آنها دست از حمایتش برداشت، نخواهد بود.

رای الیوم در پایان آورده است: ارتش سوریه به الرقه و دیرالزور وارد خواهد شد همانگونه که به حلب، حمص و تدمر و دیگر شهرهای سوری وارد شد زیرا نیرویی است که از کرامت و حاکمیت سوریه و وحدت اراضی آن حمایت می کند و این موضوع فقط به زمان نیاز دارد.