تجاری سازی طرح های دانش بنیان و فناورانه دریایی، پایش نقشه راه فناوری های دریایی و حمایت از طرح های اولویت دار مورد نیاز کشور از جمله اقداماتی است که در سال ۱۳۹۵ محقق می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای توسعه این فناوری و حمایت از طرح های فناورانه قصد دارد اقداماتی را در سال ۱۳۹۵ مورد پیگیری قرار دهد.

«رصد و پایش اجرایی سازی نقشه راه فناوری‌های دریایی کشور»، «مطالعات ظرفیت های توسعه فناوری های دریایی سواحل مکران»، «تدوین و انتشار آمارنامه دریایی سال۱۳۹۵ »، «رصد فناوری ها در دنیا به منظور توسعه فناوری های دریایی و ارتقاء توانمندی کشور»، «تدوین پروژه های مطالعاتی بر اساس چالش ها و مشکلات دریایی کشور»، «برنامه ریزی برای اجرای سند توسعه دریایی و رصد پیشرفت کار » از برنامه های این ستاد در سال ۹۵ به شمار می رود.

«برگزاری جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت»، «تشکیل کارگروه های توسعه فناوری دریایی در استانهای ساحلی»، «تکمیل،گسترش و بروز رسانی پایگاه اطلاعات دریایی ایران(imarine)»، «حمایت از برنامه های علمی ترویجی در حوزه دریا»، «تدوین و اجرای برنامه های ترویجی دانش آموزی با همکاری پژوهش سراها» ازخروجی های این ستاد تا پایان سال ۹۵ به شمار می روند.

همچنین «اطلاع رسانی عمومی طرح آئین نامه حمایت از همایش ها و مجلات علمی-پژوهشی»، «فراخوان طرح شبکه ملی آزمایشگاه ها و شبکه ملی ناوگان تحقیقاتی»، «نهایی سازی بانک اطلاعاتی خبرگان دریایی خارج از کشور»، «پرداخت مبلغ حمایتی پایان نامه ها به دانشجویان»، «نهایی سازی طرح ایده پروری و ایده پردازی در صنایع دریایی» از دیگر اقداماتی محسوب می شود که قرار در سال ۹۵ از سوی ستاد به مرحله اجرایی برسد.

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی پیش بینی کرده است تا در راستای توسعه بازار محصولات فناورانه دریایی اقداماتی از قبیل «حمایت از تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه اولویت‌دار مورد نیاز کشور»، «حمایت از طرح‌های فناورانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران»، «حمایت از طرح های فناورانه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، «اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی»، «شرکت در نمایشگاه دریایی بین‌المللیSMM » و «ارزیابی، داوری و نظارت بر طرح‌های فناورانه» را اجرایی کند.