پارلمان افغانستان وزرای امور خارجه و مهاجرین این کشور را در مورد مشکلات پناهجویان در نشست امروز خود به محل این مجلس فراخوانده بود، اما به علت عدم حضور ربانی این نشست بدون نتیجه پایان یافت و تصمیم پارلمان افغانستان بر استیضاح وزیر خارجه کشورشان شد.

به گزارش پرس شیعه؛ پارلمان افغانستان وزرای امور خارجه و مهاجرین این کشور را در مورد مشکلات پناهجویان افغان در نشست امروز خود به محل این مجلس فراخوانده بود، اما به علت عدم حضور وزیر خارجه افغانستان این نشست بدون نتیجه پایان یافت و تصمیم پارلمان افغانستان بر آن شد که صلاح الدین ربانی استیضاح شود.

در ابتدای نشست امروز پارلمان افغانستان، «غلام‌نبی فراهی» وزیر دولت افغانستان در امور پارلمانی گفت: صلاح الدین ربانی وزیر خارجه به خارج از کشور سفر کرده است؛ اما چند دقیقه بعد عبدالرئوف ابراهیمی اعلام کرد که وزیر خارجه از فرودگاه زنگ زده و اعلام کرده است از سفر منصرف شده و در نشست پارلمان حاضر می‌شود.

سر انجام پس از دو ساعت انتظار ربانی جهت پاسخگویی در محل پارلمان حاضر نشد و ابراهیمی پایان نشست امروز پارلمان افغانستان را اعلام کرد و گفت: نشست مجلس به علت عدم حضور وزیر خارجه بی نتیجه است و در نشست بعدی وزیرخارجه استیضاح می‌شود.

ابراهیمی اظهار داشت: مکلف هستیم مطابق اصول وظایف داخلی پارلمان، وزیر امور خارجه را نسبت به بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به تصمیم پارلمان به استیضاح دعوت کنیم.

بر اساس اصول وظایف داخلی پارلمان افغانستان درخواست استیضاح وزیر خارجه این کشور باید توسط یک چهارم اعضای پارلمان این کشور امضا شود.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان عدم حضور وزیر خارجه این کشور را به بی‌احترامی به خانه ملت متهم کرده و خواستار استیضاح وی شدند.

یک عضو کمیسیون امور بین‌الملل پارلمان افغانستان نیز در نشست امروز این پارلمان از بی‌اعتنایی وزیر خارجه افغانستان به این کمیسیون نیز شکایت کرد و گفت: آقای ربانی تاکنون چندین بار در مورد مشکلات پناهجویان در خارج از کشور به کمیسیون امور بین‌الملل فراخوانده شده ولی برای یک بار هم حاضر به پاسخگویی نشده است.

وزرای امور مهاجرین و خارجه افغانستان در حالی به پارلمان این کشور فراخوانده شده بودند که از هفته گذشته برخی کشورهای اروپایی از جمله یونان و ترکیه روند اخراج این پناهجویان را در دستور کار خود قرار داده و رفتار نامناسبی را با این افراد انجام می‌دهند.