وزیر دفاع ترکیه همه پرسی اقلیم کردستان را نقض تمامیت ارضی عراق دانست و گفت: نقض تمامیت ارضی عراق و سوریه ممکن است به وقوع یک درگیری جهانی بسیار گسترده بینجامد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسکای نیوز عربی، فکری ایشیق، وزیر دفاع ترکیه در سخنان خود در خصوص همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق تاکید کرد: نقض تمامیت ارضی عراق و سوریه ممکن است به وقوع یک درگیری جهانی بسیار گسترده بیانجامد.

وی در ادامه افزود: آنکار نمی تواند اجازه تشکیل یک کشور بر اساس مبانی قومی را در جنوب ترکیه بدهد.

وزیر دفاع ترکیه همچنین تصریح کرد: تشکیل کشور مستقل کردستان نقض تمامیت ارضی عراق به شمار آمده و خطر بزرگی علیه ترکیه محسوب می شود.