رژیم بحرین در ادامه اقدامات ظالمانه خود علیه فعالان حقوق بشری، اتهامات جدیدی به نبیل رجب وارد کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های بحرین، به گزارش “برد” بنیاد حقوق بشر و دموکراسی بحرین (غیر وابسته به حکومت) “نبیل رجب” معروف ترین شخصیت حقوقی و مدافع حقوق بشر بحرین که از ژوئن ۲۰۱۶ در زندان بسر میبرد در چند روز گذشته مجددا از سوی دادستانی این کشور مورد بازجویی قرار گرفته و اتهامات جدیدی به وی نسبت داده شده است. این اتهامات جدید در خصوص توییت هایی ست که در ژانویه ۲۰۱۷ یعنی در زمان حضور وی در زندان به نام او در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده است.

“برد” در این خصوص نوشته است رجب که از ژوئن سال ۲۰۱۶ به اتهام مصاحبه با نشریات خارجی پس از یورش به منزلش بازداشت شده و به دو سال حبس محکوم گشته است از آن زمان در زندان بسر میبرد و در تاریخ ادعایی دادستانی در زندان بوده است و هیچ گونه دسترسی به شبکه اینترنت نداشته است.

“بیرد” همچنین به نقل از رئیس این بنیاد “سید احمد الوداعی” نوشته است : حکومت بحرین کاملا میداند و مطلع است که رجب در این زمان زندانی بوده است و این اقدامات تنها در جهت افزایش مدت حبس وی صورت میپذیرد.

این انجمن حقوقی می افزاید نبیل رجب دادگاه های دیگری نیز پیش رو دارد، وی در خصوص پرده برداری از شکنجه در زندانهای بحرین و انتقاد به حضور نظامی بحرین در جنگ علیه یمن به رهبری عربستان سعودی به اتهام نشر اکاذیب، اهانت به کشور همجوار و اهانت به بدنه قانونی ممکن است به بیش از پانزده سال حبس محکوم گردد. همچنین محاکمه دیگر وی به اتهام نشر اکاذیب به نامه ای بر میگردد که وی در زندان نوشته و این نامه در “نیویورک تایمز” تحت عنوان “نامه ای از زندانهای بحرین” در سال ۲۰۱۶ به نشر رسیده است