رئیس سابق سرویس اطلاعاتی سعودی یاوه گویی های خود را ضد ایران تکرار کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، ترکی الفیصل رئیس سابق سرویس اطلاعاتی عربستان در ادامه یاوه گویی های خود ضد ایران مدعی شد: جهان باید مانع دخالت های آشکار ایران شود و با آن مقابله کند.

وی ادعا کرد که دخالت های ایران در امور کشورهای دیگر به برجام بر نمی گردد بلکه از مدتها قبل وجود داشته است.

رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان مدعی شد که حتی در صورت لغو توافق هسته ای دخالت های ایران در منطقه متوقف نخواهد شد.

الفیصل مدعی شد که ایران از برجام برای پیشبرد آمال خود در منطقه بهره برده است.

وی ادعا کرد: باعث تاسف است که قطر حامی آمال و اهداف خطرناک ایران در منطقه شده است.