چهارمین کنگره بین المللی پژوهش‌های کاربردی علوم انسانی اسلامی به همت موسسه نسیم موعود(عج) برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، چهارمین کنگره بین المللی پژوهش‌های کاربردی علوم انسانی اسلامی به همت موسسه نسیم موعود(عج) برگزار می شود.

محوررهای نگارش مقاله

-معارف دینی بومی و نقش آن در به روز رسانی علوم انسانی اسلامی
– انقلاب اسلامی و نقش آن در تحولی علوم انسانی اسلامی
– راهکارهای تعامل علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی غیر اسلامی
– علماء و دانشمندان اسلامی و ایرانی و جایگاه آنان در تعقول علوم انسانی اسلامی
– تکنولوژی و نقش آن در تحول علوم انسانی اسلامی
– زبان و ادبیات فارسی و نقش آن در پیشرفت علوم انسانی اسلامی
– پیوند زبان و ادبیات فارسی و دیگر زبان ها و نقش آنان در پیشرفت علوم انسانی اسلامی
– همچنین مقالاتی در کلیه زمینه های مربوط به علوم انسانی از قبیل هنر، ادبیات فارسی و غیر فارسی، تاریخ، جغرافیا، حقوق، فقه، الهیات، علوم انسانی، اقتصاد و … در ابن کنگره قابل ارسال و طرح است.

چهارمین کنگره بین المللی پژوهش‌های کاربردی علوم انسانی اسلامی ۲۵ مهرماه دراستان گستان، گرگان برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال مقاله تا اول مهر ماه است.

علاقه مندان می توانند مقاله های خود را به آدرس الکترونیکی irbasir.ir@gmail.com ارسال کنند.