وزیر امور خارجه ایران با موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سازمان‌ملل متحد دیدار کرد.

به گزارش پرس شیعه، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سازمان‌ملل متحد دیدار کرد.

بنابراین گزارش، وزیران خارجه ایران و ۵+۱قرار است در چارچوب برجام با یکدیگر دیدار کنند.