وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیه ای از مسعود بارزانی خواست تا همه پرسی اقلیم کردستان عراق را برگزار نکند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه عربستان آمده است: ما از مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق با توجه به تدبیرش می خواهیم تا همه پرسی استقلال این منطقه را برگزار نکند. عدم برگزاری این همه پرسی، عراق و منطقه را از خطرات زیادی دور نگه می دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: طرفهای عراقی باید گفتگوها را برای تحقق منافع تمام اقشار ملت آغاز کنند چرا که گفتگو تضمین کننده امنیت و صلح در عراق و محافظ وحدت و حاکمیت آن است. هر اقدام یک جانبه ای در عراق باعث پیچیده تر شدن اوضاع منطقه می شود.

این بیانیه از مقامات کردستان عراق می خواهد تا از دستاوردهای اقلیم محافظت کنند.